M.J. Vermue, Nissestelleweg 20, 4443 RP NISSE

Tel. 0113-655865

IBAN: NL16 INGB 0004 6596 12

KvK 22055031 / BTW -id.: NL0017.04.180.B93